<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Rättsvetenskap

Stiftelsen har sedan 2012 anslagit ca 121  miljoner kronor till forskning inom rättsvetenskap. Anslag har beviljats för forskningsprojekt, post doc-projekt och tjänster som biträdande lektor.

Se beviljade anslag inom rättsvetenskap

Utlysningar

Utlysning av post doc-anslag planeras 2024.

Anslagen i siffror fr.o.m. 2012

19

Projekt inom juridik

16

Postdoktorer i juridik

6

Biträdande lektorer i juridik

121

Miljoner kronor inom området

Projekt inom rättsvetenskap

Syftet med anslagsformen är att genom långsiktig finansiering ge lovande akademiskt yngre forskare möjlighet att driva ett forskningsprojekt, individuellt eller i en mindre grupp.

 

Anslag beviljas till projekt med innovativa idéer och forskare med hög vetenskaplig kompetens. Satsningen riktar sig till forskare som disputerat för maximalt tio år sedan. Projekten är tre till fyra år och anslagens storlek har varierat. Forskarna ingår i alumninätverket för rättsvetare och bjuds in till ett event när de senast beviljade forskarna firas.

 

Post doc  inom rättsvetenskap

Syftet med anslagsformen är att ge nyligen disputerade forskare (maximalt tre år sedan) möjlighet att bedriva forskning på 80 procents tid under två år. På så sätt läggs grunden för en fortsatt akademisk karriär.

 

Anslag ges till projekt med innovativa idéer och forskare med hög vetenskaplig kompetens. Forskarna kan även få medel för vistelse vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut. Forskarna ingår i alumninätverket för rättsvetare och bjuds in till ett event när de senast beviljade forskarna firas.

 

Biträdande lektorat inom rättsvetenskap

Stiftelsen har finansierat anställningar för en handfull biträdande lektorer vid universiteten i Lund och Uppsala. Syftet med satsningen var att ge framstående rättsvetare såväl forskningsstöd som mertieringsanställning vid den juridiska institutionen. Forskarna ingår i alumninätverket för rättsvetare och bjuds in till ett event när de senast beviljade forskarna firas.

 

Ingen ny satsning på biträdande lektorer är planerad.

 

Nyheter och artiklar

Fler nyheter

Satsningar inom ämnesområdet

Alla forskare
Elisabeth Ahlinder och Åsa Örnberg

Rättsvetenskap

Elisabeth Ahlinder och Åsa Örnberg

21 januari, 2024

Linnea Wegerstad

Rättsvetenskap

Linnea Wegerstad

21 januari, 2024

Johanna Chamberlain

Rättsvetenskap

Johanna Chamberlain

3 april, 2023

Agnes Hellner

Rättsvetenskap

Agnes Hellner

3 april, 2023

Julian Nowag

Rättsvetenskap

Julian Nowag

29 november, 2021

Therése Fridström Montoya

Rättsvetenskap

Therése Fridström Montoya

15 april, 2020

Michaela Ribbing

Rättsvetenskap

Michaela Ribbing

14 april, 2020

Caroline Johansson

Rättsvetenskap

Caroline Johansson

4 mars, 2020

Katja de Vries

Rättsvetenskap

Katja de Vries

1 mars, 2020

Marja-Liisa Öberg

Rättsvetenskap

Marja-Liisa Öberg

15 april, 2019

Moa Lidén

Rättsvetenskap

Moa Lidén

7 mars, 2019

Eduardo Gill Pedro

Rättsvetenskap

Eduardo Gill Pedro

1 mars, 2019

Niklas Selberg

Rättsvetenskap

Niklas Selberg

12 februari, 2019

Pernilla Leviner, Aoife Daly och Rebecca Thorburn Stern

Rättsvetenskap

Pernilla Leviner, Aoife Daly och Rebecca Thorburn Stern

1 februari, 2019

Eleni Karageorgiou

Rättsvetenskap

Eleni Karageorgiou

3 januari, 2019

Mosa Sayed

Rättsvetenskap

Mosa Sayed

3 april, 2018

Erik Björling

Rättsvetenskap

Erik Björling

3 april, 2018

Henrik Bellander

Rättsvetenskap

Henrik Bellander

6 februari, 2018

Ana Nordberg

Rättsvetenskap

Ana Nordberg

29 november, 2017

Vladislava Stoyanova

Rättsvetenskap

Vladislava Stoyanova

11 april, 2017

Maria Hilling

Rättsvetenskap

Maria Hilling

10 april, 2017

Valentin Jeutner

Rättsvetenskap

Valentin Jeutner

10 april, 2017

Marco Claudio Corradi

Rättsvetenskap

Marco Claudio Corradi

10 april, 2017

Jameson Garland

Rättsvetenskap

Jameson Garland

10 april, 2017

Anna Wallerman

Rättsvetenskap

Anna Wallerman

10 april, 2017

Åsa Hellstadius

Rättsvetenskap

Åsa Hellstadius

13 april, 2016

Hanna Almlöf

Rättsvetenskap

Hanna Almlöf

13 april, 2016

Eva Storskrubb

Rättsvetenskap

Eva Storskrubb

13 april, 2016

Olena Bokareva

Rättsvetenskap

Olena Bokareva

11 april, 2016

Rebecca Thorburn Stern

Rättsvetenskap

Rebecca Thorburn Stern

6 april, 2016

Axel Hilling

Rättsvetenskap

Axel Hilling

15 april, 2015

Lotta Lerwall

Rättsvetenskap

Lotta Lerwall

15 april, 2015

Gustaf Sjöberg

Rättsvetenskap

Gustaf Sjöberg

14 april, 2015

Eric Bylander

Rättsvetenskap

Eric Bylander

8 april, 2015

Markus Naarttijärvi

Rättsvetenskap

Markus Naarttijärvi

8 april, 2015

Jack Ågren

Rättsvetenskap

Jack Ågren

8 april, 2015