<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

11 april, 2017 | Rättsvetenskap

Vladislava Stoyanova

Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2017 Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2016

Anslagsförvaltare

Lunds universitet

Anslagssumma

1 406 860 kr (2016)

Projektsammanfattning

Positiva människorättsskyldigheter enligt Europakonventionen: mer förutsägbarhet genom tydligare rättsliga kriterier

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har spelat en stor roll för att konkretisera staters skyldigheter enligt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. En väsentlig del av dessa framsteg är skapandet av positiva människorätts-skyldigheter. Positiva skyldigheter handlar om de åtgärder som stater måste vidta proaktivt för att säkerställa de rättigheter som skyddas av Europakonventionen. Positiva människorättsskyldigheter är centrala när individer skadas av andra privatpersoner. När staten otillräckligt reglerar vissa farliga verksamheter, som kan medföra miljö- och hälsorelaterade risker, kan staten också anses ha misslyckats med att leva upp till sina positiva människorättsskyldigheter. En genomgång av Europadomstolens domar gällande positiva skyldigheter visar en tendens mot inkonsekvens, oförutsägbarhet och brister i domstolens rättsliga argumentation. Det innebär en ogynnsam situation från många aktörers perspektiv, däribland individer och stater. Stater kan aldrig veta om domstolen kommer att finna att deras agerande står i strid med Europakonventionen, eftersom det råder en viss osäkerhet vad gäller staters skyldigheter.

 

Syftet är att genom detta forskningsprojekt föreslå tydligare rättsliga kriterier som kan användas av Europadomstolen i syfte att pröva iakttagandet av och respekten för mänskliga rättigheter på ett mer konsekvent, förutsägbart och övertygande sätt.

Beviljade projektanslag

Alla anslag