<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Satsningar på framtidens främsta forskare

Vår vision är att finna och finansiera framtidens främsta forskare. Det gör vi genom utlysningar av forskningsanslag och riktade satsningar på områden som styrelsen prioriterat. Vi vill att satsningarna ska göra skillnad för forskare och forskning i Sverige.

Anslagen i siffror fr.o.m. 2012

143

Individer

118

Projekt

1

Akademi

825

Mkr till forskning

Nyheter och artiklar

Fler nyheter