<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Speciella satsningar

Stiftelsen tar ibland intitiativ till speciella satsningar som ligger i linje med den övergripande visionen att finna och främja framtidens främsta forskare.

Se alla speciella satsningar

Exempel på speciella satsningar som pågår

Stiftelsen samarbetar med sex andra privata finansiärer – Erling-Persson stiftelse, Kempestiftelsen, KK-stiftelsen, Riksbankens jubileumsfond, Olle Enkvists stiftelse och Svenska sällskapet för medicinsks forskning – om satsningen Swedish Foundations’ Starting grant. Där får forskare som fått högsta betyg i Europeiska forskninsgrådets utlysning av Starting grants, med där EUs budget inte räckt till finansiering, en ny chans till finansiering nationellt.

 

Stiftelsen gav en grunddonation till Sveriges unga akademi vid grundandet och har sedan dess fortsatt att ge stöd till deras verksamhet.

 

Lindau Nobel Laureate Meeting är ett årligt möte där Nobelpristagare och unga forskare möts för att samtala om vetenskap. Tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien väljer vi ut och finansierar de svenska deltagarna.

 

Stiftelsens har tidigare finansierat ett antal donationsprofessurer vid universiteten i Göteborg, Lund och Stockholm, vid Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska institutet.

Nyheter och artiklar

Fler nyheter

Satsningar inom ämnesområdet

Alla forskare
Kathlén Kohn

Speciella satsningar

Kathlén Kohn

23 mars, 2024

Gaultier Lambert

Speciella satsningar

Gaultier Lambert

3 maj, 2023

Sveriges unga akademi

Speciella satsningar

Sveriges unga akademi

6 maj, 2022

Wei-Li Hong

Speciella satsningar

Wei-Li Hong

1 mars, 2022

Linda Johansson

Speciella satsningar

Linda Johansson

6 mars, 2020

Emma Andersson

Speciella satsningar

Emma Andersson

1 mars, 2019

Katrin Amann-Winkel

Speciella satsningar

Katrin Amann-Winkel

4 april, 2018

Cecilia Holmgren

Speciella satsningar

Cecilia Holmgren

7 januari, 2017

Vicente Pelechano Garcia

Speciella satsningar

Vicente Pelechano Garcia

6 april, 2016

Henrik Johansson

Speciella satsningar

Henrik Johansson

15 december, 2015

Karl Börjesson

Speciella satsningar

Karl Börjesson

9 augusti, 2015