<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

23 mars, 2024 | Speciella satsningar

Kathlén Kohn

Swedish Foundations Starting Grant fellow 2024

Foto: Emma Burendahl

Anslagsförvaltare

Kungl. tekniska högskolan

Anslagsbelopp

2 800 000 kr/år i upp till fem år

Projektsammanfattning

Hon utforskar djupet i 3D-rekonstruktion genom matematik

Idag dominerar kameror med rullande slutare (RS) marknaden tack vare sitt överkomliga pris, förbättrad upplösning och snabbare bildhastighet. Dessa kameror styr också teknologin inom områden som assisterad körning, med sin förmåga att exponera sensorer rad för rad över tiden, istället för en hel bild i en enda sekvens.

 

Traditionella rekonstruktionsmetoder står dock handfallna när kameran är i rörelse, särskilt när den är monterade på snabbt rörliga plattformar som bilar, vilket är vanligt förekommande idag.

 

Kathléns projekt utforskar den komplexa världen av 3D-rekonstruktion från bilder fångade av kameror med rullande slutare. Genom att fördjupa sig i algebraisk geometri, skapar Kathlén en matematisk grund som är skräddarsydd för just dessa kameror. Hennes arbete banar väg för snabbare rekonstruktionsalgoritmer som överträffar noggrannheten hos metoder som förlitar sig på maskininlärning.

 

Kathlén Kohn är biträdande lektor och docent vid avdelningen för algebra, kombinatorik och topologi på institutionen för matematik vid Kungl. tekniska högskolan.

Beviljade projektanslag

Alla anslag