<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

6 maj, 2022 | Speciella satsningar

Sveriges unga akademi

Anslagssumma

28 400 000 kr

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de mest framstående yngre forskarna i Sverige. Akademin utgör en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till barn och unga. Inom akademin möts yngre forskare över lärosätes- och ämnesgränser. Akademin har 35-40 ledamöter som är valda på fem år.

 

När den unga akademin bildades 2011, på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, var stiftelsen deras första finansiär och vi har fortsatt att ge dem stöd sedan dess.

Beviljade projektanslag

Alla anslag