<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

1 mars, 2022 | Speciella satsningar

Wei-Li Hong

Swedish Foundations’ Starting Grant Fellow 2022

Anslagsförvaltare

Stockholms universitet

Anslagssumma

2 800 000 kr/år i upp till fem år

Projektsammanfattning

Havsbotten ger nya svar om klimatförändringen

Wei-Li Hongs forskningsprojekt, Silicate alteration in marine sediments: rate, pathway, and significance, hanterar frågor som har stor bäring på klimatförändringar. Han forskar på marina sediment i våra hav.

 

– Haven på jorden är enorma och ändå vet vi väldigt lite om vad som finns i havsbotten. Min forskning kan hjälpa till att förändra synen på bindning av koldioxid på jorden. En hel del forskning har gjorts på silikatvittring på land, men marin silikatförändring har inte ansetts vara viktig för att beskriva helheten av jordens tillstånd. Förut trodde vi till exempel att det mesta handlade om koldioxid men nu har silikater visat sig vara lika viktigt, berättar dr Wei-Li Hong, biträdande lektor i geokemi på Institutionen för geologiska vetenskaper på Stockholms universitet.

 

Wei-Li Hong beviljades anslag i utlysningen Swedish Foundations Starting Grant (SFSG) 2022. Året efter beviljades han ett konsolideringsanslag (s.k. consolidator award) från ERC.

 

Fotograf: Tobias Björkgren.

Beviljade projektanslag

Alla anslag