<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

3 maj, 2023 | Speciella satsningar

Gaultier Lambert

Swedish Foundations’ Starting Grant Fellow 2023

Anslagsförvaltare

Kungl. tekniska högskolan

Anslagssumma

2 800 000 kr / år i upp till fem år

Projektsammanfattning

Ökad förståelse för komplexa system

 

Den övergripande forskningsfrågan för Gaultier är att förstå komplexa system. Mer specifikt studerar han kvanthalvledare och en slags magnetiska material som kallas spinnglas. Forskningsområdet har blivit omskrivet efter att Giorgio Parisi tilldelades Nobelpriset i fysik 2021-

 

I projektet ”Log-correlated fields and applications to statistical mechanics” använder Gaultier sannolikhetsteori och utvecklar nya modeller som kan hjälpa forskare att förklara beteendet i de särskilda material som han studerar.

 

Gaultier Lambert är universitetslektor vid avdelningen för matematisk statistik. Han beviljades anslag i utlysningen Swedish Foundations’ Starting Grant (SFSG) 2023.

 

Fotograf: Tobias Björkgren.

Beviljade projektanslag

Alla anslag