<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

6 mars, 2020 | Speciella satsningar

Linda Johansson

Swedish Foundations’ Starting Grant Fellow 2020

Foto: Elin Lindström. © Göteborgs universitet 2020.

Anslagsförvaltare

Göteborgs universitet

Anslagssumma

2 800 000 SEK / år i upp till fem år

Projektsammanfattning

Structures of intramembrane receptor complexes: capturing transient GPCR dimers

Efter ett antal års framgångsrikt postdoktoralt arbete i USA som ledde till omfattande publikationer i tidskriften Nature, återvände Johansson nyligen till Göteborgs universitet för att fortsätta sin forskarbana. I sitt arbete tar Johansson sikte på att utveckla banbrytande mikroskopiska metoder för molekylär nivå studera samspelet mellan receptorer för hormonet melatonin i vår hjärna. Forskningen kan på sikt komma att bidra till effektivare behandlingsmetoder och skonsammare läkemedel mot exempelvis insomningssvårigheter och diabetes typ 2.

 

Linda Johansson beviljades anslag i utlysningen Swedish Foundations Starting Grant (SFSG) 2020.

Beviljade projektanslag

Alla anslag