<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Ekonomi

Stiftelsen har sedan 2012 beviljat drygt 141 miljoner kronor till 15 projekt inom ekonomiska vetenskaper.

Se beviljade projektanslag inom ekonomi.

Utlysningar

Under perioden 2013-2018 gjorde stiftelsen en satsning på projekt som genomfördes av mindre forskargrupper inom ekonomi. Utlysningen svarade mot ett behov av finansiering av samarbeten mellan forskare, antingen på samma lärosäte eller på olika lärosäten.

 

Vi planerar att återuppta utlysningar inom ekonomi, information läggs ut på hemsidan då det blir aktuellt.

Anslagen i siffror fr.o.m. 2012

15

Projekt inom ekonomi

141

Miljoner kronor inom området

Syfte

Syftet med anslagsformen var att genom långsiktig finansiering ge lovande akademiskt yngre forskare möjlighet att driva ett forskningsprojekt i en mindre grupp. Anslag beviljades till projekt med innovativa idéer och forskare med hög vetenskaplig kompetens. Anslaget riktade sig till forskare som disputerat för maximalt tio år sedan och som var verksamma vid ett svenskt universitet. Projekten har varit tre till fyra år och anslagens storlek har varierat. Ett mindre uppmuntringsanslag har beviljats för aktiviteter som stärker och utvecklar gruppen.

 

Forskarna ingår i ett nätverk som bjuds in till ett event när de senast beviljade forskarna firas.

Nyheter och artiklar

Fler nyheter

Satsningar inom ämnesområdet

Alla forskare
Erik Lindqvist och Robert Östling

Ekonomi

Erik Lindqvist och Robert Östling

19 mars, 2018

Annika Lindskog och Heather Congdon Fors

Ekonomi

Annika Lindskog och Heather Congdon Fors

19 mars, 2018

Olof Ejermo, Kerstin Enflo, Björn Eriksson, Jing Xiao

Ekonomi

Olof Ejermo, Kerstin Enflo, Björn Eriksson, Jing Xiao

11 april, 2017

Anna Brattström, Alan Johnson och Karl Wennberg

Ekonomi

Anna Brattström, Alan Johnson och Karl Wennberg

9 maj, 2016

David Cesarini och Sven Oskarsson

Ekonomi

David Cesarini och Sven Oskarsson

2 maj, 2016

Konrad Burchardi, Ingvild Almås, Timo Boppart, Hannes Malmberg

Ekonomi

Konrad Burchardi, Ingvild Almås, Timo Boppart, Hannes Malmberg

5 april, 2016

Kurt Mitman, Alexandre Kohlhas, Kathrin Schlafmann, Tobias Broer

Ekonomi

Kurt Mitman, Alexandre Kohlhas, Kathrin Schlafmann, Tobias Broer

3 april, 2016

Stefan Einarsson, Marta Reuter och Pelle Åberg

Ekonomi

Stefan Einarsson, Marta Reuter och Pelle Åberg

12 maj, 2015

Petter Lundborg, Kaveh Majlesi, Martin Salm och Johan Vikström

Ekonomi

Petter Lundborg, Kaveh Majlesi, Martin Salm och Johan Vikström

6 maj, 2015

Annika Skoglund, Karin Berglund och David Redmalm

Ekonomi

Annika Skoglund, Karin Berglund och David Redmalm

5 maj, 2015

Gustav Engström, Johan Gars och Chandra Kiran

Ekonomi

Gustav Engström, Johan Gars och Chandra Kiran

4 maj, 2015

Laurence Romani och Charlotte Holgersson

Ekonomi

Laurence Romani och Charlotte Holgersson

9 april, 2015

Mikael Carlsson, Teodora Borota Milicevic, Lena Hensvik och Oskar Nordström

Ekonomi

Mikael Carlsson, Teodora Borota Milicevic, Lena Hensvik och Oskar Nordström

8 maj, 2013

Gustav Tinghög och Michael Kirchler

Ekonomi

Gustav Tinghög och Michael Kirchler

6 maj, 2013

Tommy Andersson, Ola Andersson och Erik Wengström

Ekonomi

Tommy Andersson, Ola Andersson och Erik Wengström

6 maj, 2013