<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

6 maj, 2013 | Ekonomi

Tommy Andersson, Ola Andersson och Erik Wengström

Beteendeaspekter av institutionell design

Anslagsförvaltare

Lunds universitet

Anslagssumma

7 472 231 kr

Projektsammanfattning

Forskningsprojektet syftar till att studera beteendemässiga aspekter av institutionell design.

 

Utgångspunkten är att en institution är en formell och centraliserad struktur. Det finns många exempel på sådana institutioner: hur man skapar centraliserade anbudsförfaranden vid offentlig upphandling, hur man designar auktioner för spektrumlicenser, hur man fördelar skolplatser givet föräldrarnas preferenser för skolor eller hur man organiserar centraliserade institutioner för organtransplantationer.

 

Beroende på hur de formella regelverken utformas kommer agenternas (exempelvis företag, föräldrar eller sjukhus) beteende med stor sannolikhet att påverkas. Det kan finnas strategiska hänsynstaganden eller dynamiska effekter som agenterna försöker anpassa sitt beteende efter. Forskningsprojektet kommer specifikt att inrikta sig mot två olika fokusområden:

(a) hur formella och centraliserade institutioner skall utformas givet att specifika mål skall uppnås och
(b) vilka beteendeaspekter som följer av specifika institutionella utformningar.

 

Projektet kommer att undersöka olika frågeställningar – baserade på praktiska problem – som kan kopplas till (a) och (b) genom teoretisk forskning, empiriska studier och experimentella metoder.

Beviljade projektanslag

Alla anslag