<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

19 mars, 2018 | Ekonomi

Erik Lindqvist och Robert Östling

Wealth Accumulation over the Life Cycle and between Generations

Anslagsförvaltare

Handelshögskolan i Stockholm

Anslagssumma

4 000 000 kr

Projektsammansfattning

En lång rad vetenskapliga studier har dokumenterat att personer med god ekonomi i genomsnitt är både lyckligare och lever längre än personer som har svårt att få pengarna att räcka till. Sambandet gäller även i nästa generation: Barn till förmögna personer klarar sig till exempel bättre i skolan och har bättre hälsa.

 

Tidigare studier visar också att förmögna personer åtnjuter högre avkastning på investerat kapital. Detta innebär att rikedom kan fungera som en självförstärkande god spiral: rikedom kan leda till bättre hälsa, högre utbildning och högre finansiell avkastning, vilket i sig är viktiga förutsättningar för ekonomisk framgång. Men det är även tänkbart att fattigdom kan leda till motsvarande onda spiraler, svår skuldsättning kan till exempel göra det svårare för föräldrar att ge barnen en bra start i livet.

 

I det här projektet planerar forskargruppen att studera sådana självförstärkande förmögenhetsbildningsprocesser empiriskt. En empirisk utmaning för att studera sådana processer är svårigheten att skilja på orsak och verkan eftersom de är intimt sammanflätade. Gruppen adresserar denna empiriska utmaning genom att använda variation i förmögenhet som är slumpmässig och därmed orelaterad till tidigare förmögenhet och utfall.

 

 

Beviljade projektanslag

Alla anslag