<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

11 april, 2017 | Ekonomi

Olof Ejermo, Kerstin Enflo, Björn Eriksson, Jing Xiao

The long run effects of returnees from the emigration to America on Swedish entrepreneurship

Anslagsförvaltare

Lunds universitet

Anslagssumma

7 628 996 kr

Projektsammanfattning

Emigrationen till Amerika ledde till att 1,4 miljoner svenskar lämnade sitt hemland, men 200 000 återvände. Detta projekt ställer frågan: Hur påverkades svenskt entreprenörskap av dessa återvändare och var?

 

Fallstudier tyder på att återvändande uppfinnare och entreprenörer har haft stort inflytande på det svenska samhället, men systematisk information fattas om a) var återvändare slog sig ner, b) det entreprenörskap de ägnade sig åt och c) hur de påverkade entreprenörskapet dit de återvände. För att undersöka detta skapar vi ett nytt datamaterial som länkar emigrant- och immigrantdata med befolkningsregister, data över yrken, uppfinnare, liksom uppgifter över företagare på individ- och församlingsnivå. Detta gör att vi kan värdera hur återvändare förändrade de lokala näringslivsstrukturerna genom en kombination av statistisk analys av regional fördelning av entreprenörskap och analyser av ärvt entreprenörskapsbeteende genom släktforskningsinformation.

Vår forskning ger vägledning för den teoribildning som undersöker varför entreprenörskap tenderar att vara regionalt beständig och om sådan spårbundenhet kan ändras genom chocker som leder till folkomflyttningar. Projektet bidrar därför till förståelsen av hur fattiga jordbrukssamhällen kan genomgå en omvandling mot industrisamhällen och modern ekonomisk tillväxt. Detta är relevant för vår förståelse av internationella migrationsflöden som en potentiell kanal för att påverka entreprenörskap långsiktigt.

Beviljade projektanslag

Alla anslag