<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

19 mars, 2018 | Ekonomi

Annika Lindskog och Heather Congdon Fors

Women’s health and welfare – inequality of opportunity, norms and possibilities for change

Anslagsförvaltare

Göteborgs universitet

Anslagssumma

5 000 000 kr

Projektsammanfattning

Inom ramarna för forskningsprojektet avses att studera ojämlikhet i förutsättningar, normer och möjligheter till förändring för utfall av stor betydelse för kvinnors välmående i Afrika och Indien: tonårsgiftermål, tonårsfödslar, högt barnafödande, våld i nära relationer och kvinnlig omskärelse.

 

Projektgruppen kommer att kartlägga hur bestående dessa utfall är över generationer. Graden av persistens inom familjen är relevant på samma sätt som mått på ojämlikhet i utfall. Den beskriver betydelsen av familjebakgrund för att avgöra kvinnors välfärd, det vill säga ojämlikhet i förutsättningar.

 

Därefter kommer gruppen att undersöka möjligheten att påverka utfallen och relaterade normer. Dels avser forskargruppen att undersöka biståndsfinansierade utvecklingsprojekt i Afrika, dels bidrag till familjer i Indien med flickor som uppfyller olika villkor. För de afrikanska biståndsprojekten matchas geokodad data på utfall med geokodad data på projekt. Genom att använda variation över både tid och plats kan man finna kausala effekter. De indiska bidragsprogrammen varierar i bland annat fokus och villkor. Här kommer forskargruppen att använda information om bland annat villkor och geografisk omfattning för att finna kausala effekter. Jämfört med tidigare litteratur skattar projektgruppen inte bara genomsnittseffekter, utan kan säga vilka kvinnor som gynnas (ökar jämlikhet i förutsättningar?) Gruppen kommer också att studera betydelsen av normer för att avgöra hur väl policyinterventionen fungerar.

Beviljade projektanslag

Alla anslag