<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

9 maj, 2016 | Ekonomi

Anna Brattström, Alan Johnson och Karl Wennberg

En longitudinell studie om entreprenöriella grupper

Anslagsförvaltare

Lunds universitet

Anslagssumma

7 492 640 kr

Projektsammanfattning

 

Syftet med forskningsprojektet är att generera vetenskaplig kunskap om grupprocesser i nya, innovativa företag. Vi vill förstå och förklara hur grupprocesser påverkar gruppens dynamik och utveckling på kort sikt, samt det nya företagets innovationsaktiviteter och värdeskapande på lång sikt.

 

Forskning har visat att innovativa nya företag är centrala för ekonomisk tillväxt och att drygt hälften av dessa företag drivs av grupper om två eller fler entreprenörer. Trots detta saknas kunskap om grupprocesser i nya företag eftersom entreprenörskapsforskningen framför allt studerat enskilda entreprenöriella individer. Vi arbetar och beter oss annorlunda i grupp än när vi är ensamma. I grupp påverkas vi och gruppens prestation av:

 

  • hur gruppen löser konflikter och kommunicerar,
  • om vi känner tillit och grupptillhörighet,
  • om nya gruppmedlemmar tillkommer och gamla lämnar.

 

Kunskap om entreprenöriella gruppers sociala, kognitiva och beteendemässiga processer är därför en viktig pusselbit för att förstå hur samhället på bästa sätt kan stimulera tillväxten av nya innovativa företag.

 

Projektet utvecklar grupp- och processteorier inom entreprenörskapsforskning genom att samla in detaljerade kvalitativa och kvantitativa data över två år och analysera dessa med avancerade metoder. Projektet är också av direkt praktiskt värde för innovationsmiljöer såväl som för nya företag som startas av grupper i Sverige

Beviljade projektanslag

Alla anslag