<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

5 april, 2016 | Ekonomi

Konrad Burchardi, Ingvild Almås, Timo Boppart, Hannes Malmberg

Marknadsintegration och ekonomisk utveckling

Fr v. Timo Boppart, Ingvild Almås, Konrad Burchardi

Anslagsförvaltare

Stockholms universitet

Anslagssumma

6 356 307 kr

Projektsammanfattning

Inkomstklyftorna mellan rika och fattiga länder är mycket stora. Sverige är nästan 10 gånger så rikt som Vietnam och mer än 30 gånger så rikt som Etiopien.

 

Två av nationalekonomins äldsta och svåraste frågor är varför dessa skillnader har uppstått, och varför de består. Rådande makroekonomiska modeller har inte fullt ut lyckats förklara ekonomisk utveckling. Ett möjligt problem med dessa modeller är att de antar att marknader är välfungerande och integrerade även i låginkomstländer. Mycket tyder nämligen på att detta inte stämmer. I låginkomstländer är många bönder självhushållande och varupriser varierar mycket mellan regioner – båda dessa faktorer är tecken på bristande marknadsintegrering.

 

Forskningsprojektet undersöker teoretiskt och empiriskt hur denna bristande integrering kan begränsa ekonomisk utveckling. Teoretiskt visar vi hur integrerade marknader är viktiga eftersom de möjliggör storskalig produktion och specialisering. Empiriskt utför vi enkätundersökningar för att kunna mäta hur integrerade marknader är i olika länder. Vi använder empirin för att dokumentera mönster och för att testa och utveckla teorier.

 

Projektets resultat har potentiellt stor praktisk betydelse. Om ökad marknadsintegrering är central för utveckling bör beslutsfattare prioritera att stärka inhemska marknaders funktion. Projektets slutsatser kan därför stödja utformandet av effektiv utvecklingspolitik på nationell och internationell nivå.

Beviljade projektanslag

Alla anslag