<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Anslagsguide

För dig som ska söka anslag eller redan har anslag hos stiftelsen.

Vad vi finansierar

Stiftelsens finansierar främst forskare och forskning inom rättsvetenskap, ekonomi och medicin genom öppna utlysningar där ansökningar konkurrerar med varandra. Under de närmsta åren kommer stiftelsen att prioritera utlysningar inom rättsvetenskap och ekonomi.

 

Styrelsen kan också ta initiativ till särskilda satsningar som ligger i linje med den övergripande vision om att finna och finansiera framtidens främsta forskare. Om du vill diskutera en sådan idé kontaktar du stiftelsens vd.

 

 

Pågående utlysningar

 

Planerade utlysningar

Swedish Foundations’ Staring Grant 2024

 

Tidigare utlysningar

Konferenser hos Kungl. Vetenskapsakademien.

Swedish Foundations’ Starting Grant 2023.

Call for project grants in law 2023

Call for post doc grants in law 2022

Swedish Foundations’ Starting Grant 2022

Ändring av befintligt anslag

Om omständigheterna ändras så att du behöver förlänga projekttiden eller disponera om budgeten för ett befintligt anslag så ansöker du om att göra det genom ansökningsplattformen SBS.

 

Återrapportering av anslag

När projekttiden är slut återrapporterar du anslaget genom ansökningsplattformen SBS.