<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

12 maj, 2015 | Ekonomi

Stefan Einarsson, Marta Reuter och Pelle Åberg

Mellan kunskap och ideologi

Anslagsförvaltare

Handelshögskolan i Stockholm

Anslagssumma

5 799 578 kr

Projektsammanfattning

Mellan kunskap och ideologi: Individuella aktörers roll i reproduktionen av motstridiga institutionella logiker

 

Akademisk kunskap och expertis spelar en allt viktigare roll i utformningen av politiken i dagens samhälle. I Sverige finns en lång tradition av att låta intresseorganisationer komma till tals i policyprocesser. Samtidigt har vi under de senaste decennierna sett en betydande ökning av antalet policyinstitut eller ”tankesmedjor” som försöker påverka politiken genom att producera forskning och använda den som hävstång i den offentliga debatten. Vi vet dock lite om hur dessa organisationer konstruerar, förhandlar och organiserar förhållandet mellan forskning och opinionsbildning i sin verksamhet.

 

Syftet med projektet är att studera denna viktiga dimension av tankesmedjornas verksamhet. Vi fokuserar på svenska tankesmedjor, vars uppdrag omfattar både forskning och opinionsbildning och vars verksamhet således innefattar de två olika institutionella logiker som styr kunskapsproduktion respektive ideologiproduktion.

 

Med hjälp av intervjuer, dokumentanalys och observationer studeras hur individuella aktörer (re-) producerar och/eller omförhandlar förhållandet mellan forskning och opinionsbildning inom organisationerna, vilka strategier de använder samt på vilka arenor detta sker. Även vilka praktiska utmaningar det kan innebära för en organisation att producera forskning och få policygenomslag undersöks.

Studien kommer att öka vår förståelse för hur olika institutionella logiker samspelar och vilken roll individuella aktörer spelar i detta samspel, för hur kunskap används som ett politiskt verktyg samt för tankesmedjor och deras allt viktigare roll i svensk politik.

Beviljade projektanslag

Alla anslag