<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

6 maj, 2013 | Ekonomi

Gustav Tinghög och Michael Kirchler

Intuition och reflektion i ekonomiskt beslutsfattande

Anslagsförvaltare

Linköpings universitet

Anslagssumma

6 344 224 kr

Projektsammanfattning

Att besluta snabbt och långsamt: Hur intuition och reflektion påverkar ekonomiskt beslutsfattande

Att individer ibland fattar beslut som inte kan förklaras utifrån traditionella nationalekonomiska antaganden om en rationellt kalkylerande homo economicus är väl fastlagt. Psykologiska teorier om två olika system i hjärnan som interagerar med varandra – det snabba intuitiva ”System 1” och det långsamma reflekterande ”System 2” – har på senare år fått stor uppmärksamhet. Dock vet vi väldigt lite om hur, när och varför intuitivt beslutsfattande skiljer sig från mer analytiskt beslutsfattande och om detta leder till sämre eller bättre beslut. Detta projekt syftar till att systematiskt fylla denna kunskapslucka genom att kombinera ekonomiska beslutsexperiment med mätning av biologiska markörer och hjärnaktivitet.

 

Projektet involverar tre huvudsakliga sätt att experimentellt variera graden av intuitivt respektive reflekterande tänkande: tidspress, kognitiv belastning och hormonbehandling (Ghrelin). Tre olika områden av ekonomiskt beslutsfattande kommer att undersökas: i) prosocialt beslutsfattande, ii) beslutsfattande som involverar risk, iii) beslutsfattande över tid. Genom att studera dessa beteenden är förhoppningen att kunna ge svar på exempelvis om individers intuitiva respons är att agera själviskt och kortsiktigt, och om vi endast agerar prosocialt och långsiktigt när vi haft tid att tänka efter. Projektet är tvärvetenskapligt och involverar forskare med bakgrund i nationalekonomi, psykologi och neurovetenskap.

Beviljade projektanslag

Alla anslag