<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Medicin

Stiftelsen har sedan 2012 beviljat totalt 330 miljoner kronor till 43 projekt inom medicin inklusive livsvetenskap. De flesta av anslagen har beviljats för Ragnar Söderbergforskare i medicin. Ett mindre antal anslag har beviljats i utlysningen av Swedish Foundations’ Starting Grant.

Se beviljade projektanslag inom medicin

Utlysningar
Satsningen på Ragnar Söderbergforskare inom medicin pågick 2012-2018. Den kom till för att möta behovet av finansiering för forskare som var på väg att starta upp en egen grupp och forskningsinriktning. Idag har många finansiärer sådana utlysningar och vi har därför pausat denna satsning.

Anslagen i siffror fr.o.m. 2012

43

Projekt inom medicin

330

Miljoner kronor inom området

Ragnar Söderbergforskare inom medicin

Syftet med anslagsformen var att genom långsiktig finansiering ge lovande akademiskt yngre forskare möjlighet att starta sin egen forskargrupp och etablera sig som självständiga forskare. Anslaget riktade sig till forskare som disputerat för 4-6 år sedan och som var verksamma vid svenska universitet. Anslag beviljades till projekt med innovativa idéer och forskare med hög vetenskaplig kompetens och varje forskare beviljades upp till 8 miljoner kronor under fem år.

 

Forskarna ingår i ett nätverk och alumnerna har fortfarande möjlighet att på eget initiativ ordna en årlig konferens som finansieras av stiftelsen.

Nyheter och artiklar

Fler nyheter

Satsningar inom ämnesområdet

Alla forskare
Muhammad Asghar

Medicin

Muhammad Asghar

11 april, 2018

Björn Reinius

Medicin

Björn Reinius

18 oktober, 2017

Carmen Gerlach

Medicin

Carmen Gerlach

4 april, 2017

Magdalena Paolino

Medicin

Magdalena Paolino

4 april, 2017

Henrik Boije

Medicin

Henrik Boije

3 april, 2017

Kaska Koltowska

Medicin

Kaska Koltowska

14 mars, 2017

Nicola Crosetto

Medicin

Nicola Crosetto

18 oktober, 2016

Simon Elsässer

Medicin

Simon Elsässer

18 oktober, 2016

Alexander Pietras

Medicin

Alexander Pietras

18 oktober, 2016

Malin Lagerström

Medicin

Malin Lagerström

18 april, 2016

Magda Bienko

Medicin

Magda Bienko

12 april, 2016

Johan Flygare

Medicin

Johan Flygare

11 april, 2016

Alexey Amunts

Medicin

Alexey Amunts

11 april, 2016

Olaf Bergmann

Medicin

Olaf Bergmann

13 april, 2015

Anita Öst

Medicin

Anita Öst

13 april, 2015

Ning Xu Landén

Medicin

Ning Xu Landén

13 april, 2015

Helin V. Norberg

Medicin

Helin V. Norberg

13 april, 2015

Chris Madsen

Medicin

Chris Madsen

13 april, 2015

Maria Genander

Medicin

Maria Genander

13 april, 2015

Katharina Lahl

Medicin

Katharina Lahl

8 april, 2015

Christian Bellodi

Medicin

Christian Bellodi

15 april, 2014

Vasili Hauryliuk

Medicin

Vasili Hauryliuk

14 april, 2014

Göran Karlsson

Medicin

Göran Karlsson

14 april, 2014

Lars Maegdefessel

Medicin

Lars Maegdefessel

14 april, 2014

Katja Petzold

Medicin

Katja Petzold

14 april, 2014

Karolina Skibicka

Medicin

Karolina Skibicka

14 april, 2014

Liv Eidsmo

Medicin

Liv Eidsmo

8 april, 2014

Fredrik Lanner

Medicin

Fredrik Lanner

15 april, 2013

Anna Wredenberg

Medicin

Anna Wredenberg

15 april, 2013

Fredrik Swartling

Medicin

Fredrik Swartling

15 april, 2013

Anders Rosengren

Medicin

Anders Rosengren

8 april, 2013

Olov Andersson

Medicin

Olov Andersson

9 april, 2012

Marie Carlén

Medicin

Marie Carlén

9 april, 2012

Marie Lagerquist

Medicin

Marie Lagerquist

9 april, 2012

François Lallemend

Medicin

François Lallemend

9 april, 2012

Mia Phillipson

Medicin

Mia Phillipson

9 april, 2012

Lisa Westerberg

Medicin

Lisa Westerberg

9 april, 2012

Camilla Svensson

Medicin

Camilla Svensson

4 april, 2012

Maria Kasper

Medicin

Maria Kasper

2 april, 2012