<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

13 april, 2015 | Medicin

Anita Öst

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2015

Anslagsförvaltare

Linköpings universitet

Anslagssumma

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Epigenetisk ärftlighet av metabola sjukdomar

 

Fetma är ett världsomfattande hälsoproblem som bara fortsätter att öka. Med målet att hitta nya behandlingsmetoder undersöker Anita Öst hur så kallade epigenetiska program skapas i bananflugor. Dessa program är styrda av våra föräldrars levnadsvanor och påverkar vårt ätbeteende.

 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) fördubblades antalet kliniskt feta mellan 1980 och 2014. Om ökningen fortsätter i samma takt kommer nästan 40 procent av alla vuxna människor på jorden vara överviktiga 2030.

 

Anita Öst studerar kroppens så kallade epigenetiska program – molekylära mekanismer som överför förvärvade egenskaper från förälder till barn. Det är troligt att dessa program påverkar vårt ätbeteende och hur mycket fett vi lägger på oss. I sina studier använder hon bananflugor. Fördelen med flugorna är att de förökar sig snabbt och att det finns många genetiska verktyg tillgängliga. Tidigare forskning har visat att mängden socker flughannen äter dagarna före parning har betydelse för hur feta hans söner blir.

 

Förhoppningen är att kunna manipulera de epigenetiska programmen och på sikt bidra till nya behandlingsmetoder för fetma och fetmarelaterade sjukdomar.

Beviljade projektanslag

Alla anslag