<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

4 april, 2017 | Medicin

Carmen Gerlach

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2017

Anslagsförvaltare

Karolinska Institutet

Anslagssumma

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Immunförsvarets CD8 T-celler

Carmen Gerlach utforskar immunförsvaret och en speciell typ av immunceller, CD8 T-celler, som är särskilt bra på att skydda oss mot infektioner och cancer. Hon är särskilt intresserad av att förstå hur den variation av CD8 T-celler som finns kan uppkomma. Den kunskapen kan sedan användas för att designa mer effektiva vacciner och immunterapier.

 

Vårt immunförsvar skyddar oss från många infektioner och från cancer. Tyvärr är vissa infektioner så allvarliga att immunförsvaret inte kan ta hand om dem. På samma sätt kan cancer uppkomma genom att cancerceller har förmågan att stänga ner immunförsvaret. Vaccin kan skydda oss från infektioner och immunterapi kan återaktivera immunförsvaret. Vi har dock inte vaccin mot alla infektioner och inte heller är alla cancerpatienter hjälpta av immunterapi. Detta forskningsprojekt syftar till att ta fram den grundkunskap som behövs för att utveckla bättre vacciner och immunterapier.

 

Forskningsprojektet fokuserar på CD8 T-celler, vilka är en del av immunförsvaret och som är särskilt bra på att ta hand om infektioner och cancer. Alla CD8 T-celler har dock inte exakt samma färdigheter. Precis som människor som kan ha olika yrken så kan CD8 T-celler ha olika färdigheter. Beroende på om man är hungrig eller sjuk så är kroppen i behov av antingen en bagare eller en läkare. På samma sätt är det med CD8 T-celler: beroende på sjukdomstyp kan en viss population av CD8 T-celler ha mer passande färdigheter än en annan för att kunna ta hand om sjukdomen.

 

Projektet syftar till att förstå hur kroppen genererar de olika populationerna av CD8 T-celler och hur de får sina färdigheter. Tillsammans kommer kunskapen från projektet att möjliggöra design av vacciner som skapar främst de populationer av CD8 T-celler som har mest relevanta färdigheter för en viss sjukdom.

Beviljade projektanslag

Alla anslag