<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

8 april, 2015 | Medicin

Katharina Lahl

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2015

Anslagsförvaltare

Lunds universitet

Anslagssumma

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Dendritiska celler i virusinfektioner

Katharina Lahl studerar hur de så kallade dendritiska cellerna fungerar när slemhinnorna i tarmvägg och lunga attackeras av infektioner. Målet är att förstå hur slemhinnornas immunförsvar känner igen främmande ämnen och hur detta påverkar immunförsvarets reaktion.

 

Katharina Lahl studerar hur slemhinnornas immunsystem i tarmvägg och lunga känner igen främmande ämnen och hur detta påverkar immunsystemets svar. Främmande ämnen – såväl smittämnen och allergener som födoämnen och den naturliga bakteriefloran – kan aktivera slemhinnornas immunförsvar.

 

I sin forskning undersöker Lahl vad som kännetecknar slemhinnornas så kallade dendritiska celler, och hur de sätter igång kroppens produktion av antikroppar som skyddar oss mot infektioner. Dendritiska celler har som uppgift att presentera främmande ämnen i kroppen för andra celler. På så sätt aktiverar de immunförsvaret.

 

Resultaten från studierna kan förhoppningsvis bidra till ökade kunskaper om allergiska sjukdomar och vacciners funktion.

Beviljade projektanslag

Alla anslag