<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

4 april, 2012 | Medicin

Camilla Svensson

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2012

Anslagsförvaltare

Karolinska Institutet

Anslagssumma

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Ledgångsreumatism och kronisk smärta

I Europa beräknas en av fem vuxna lida av kronisk värk, vilket är förknippat med kraftigt försämrad livskvalité för de drabbade och stora kostnader för samhället. Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är en kronisk autoimmun sjukdom där ledvärk är ett stort problem.

 

Studier har visat att ledvärk och antikroppar mot olika ledproteiner kan finnas i många år hos patienten innan diagnosen kan ställas.

 

Antikropparna är en viktig drivkraft i inflammationsprocessen som ger upphov till ledsvullnad och nedbrytning av brosk och ben. Tidigare har man trott att det är faktorer som produceras i samband med inflammationen som retar smärtnerverna. Projektets studier tyder dock på att antikroppar, när de är riktade mot specifika strukturer som till exempel brosk, också kan aktivera smärtnerver direkt och därigenom verka som smärtframkallande molekyler, helt frikopplat från den inflammatoriska processen.

 

Vi har data som visar att antikroppsmedierad värk regleras på flera nivåer, inte bara i leden utan också i till exempel ryggmärgen där de så kallade gliacellerna bidrar till att höja smärtsignalerna. Eftersom många autoimmuna sjukdomar är förknippade med smärtproblematik undersöker projektet i detalj vilken typ av antikroppar som har smärtgenererande egenskaper och hur de aktiverar smärtnerverna. Det är oerhört viktigt att vi ökar vår kunskap kring hur kronisk värk uppstår så att vi kan identifiera angreppspunkter för att utveckla nya läkemedel och bättre behandlingsstrategier.

 

Ambitionen är att bygga en plattform för smärtforskning som sträcker sig ”från provrör till patient”. För att göra ett forskarlag framgångsrikt måste ledaren ange en vision som kan omsättas i en verklighet och ange en strategisk inriktning och sedan effektivt motivera och inspirera gruppen för att få varje medlem att känna sig delaktig.

Beviljade projektanslag

Alla anslag