<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

14 april, 2014 | Medicin

Karolina Skibicka

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2014

Anslagsförvaltare

Göteborgs universitet

Anslagssumma

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Fetma och östrogen

Karolina Skibicka vill förstå de mekanismer i nervsystemet som styr aptitreglering och hur dessa skiljer sig åt mellan kvinnor och män. I synnerhet en signal, GLP-1, är betydligt mer effektiv hos kvinnor när det gäller att reducera matintaget. Hon utforskar samspelet mellan GLP-1 och det kvinnliga könshormonet östrogen för att avgöra om det kan användas för att hitta effektiva behandlingar mot fetma.

 

Fetma ökar alarmerande snabbt och det finns ett stort behov av effektiva behandlingsmetoder. Fetma är ett problem hos både män och kvinnor men trots detta är nästan alla vetenskapliga studier som försöker klarlägga sambandet mellan överätande och ökad kroppsvikt gjorda på män. Detta är ett problem eftersom kvinnor och män kan spåra och svara olika på signaler som kontrollerar ätandet. Vi tror att en förståelse av dessa skillnader kan vara nödvändig för att hitta nya effektiva behandlingar mot fetma. Att ignorera skillnaderna kanske redan har lett till att farmakologiska behandlingar som hade kunnat vara effektiva hos kvinnor avfärdats.

 

Vår forskning avser att ge insikt i de mekanismer i nervsystemet som ligger bakom aptitreglering och överätande. Faktum är att våra forskningsdata pekar på att kvinnliga och manliga hjärnor tar emot aptitreducerande signaler från buken på olika sätt. I synnerhet en signal, GLP-1, är betydligt mer effektiv på att reducera matintaget hos kvinnor. Vår tes är att detta beror på att dess aptitreducerande funktion förstärks i sällskap av östrogen, vilket kvinnor har högre nivåer av än män. Våra studier kommer att utforska den här interaktionen och avgöra huruvida den kan användas för att hitta en effektiv aptitreducerande behandling mot fetma.

Beviljade projektanslag

Alla anslag