<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

13 april, 2015 | Medicin

Helin V. Norberg

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2015

Anslagsförvaltare

Karolinska Institutet

Anslagssumma

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Kan cellens naturliga autofagi utnyttjas i cancerbehandling?

Helin Vakifahmetoglu Norbergs forskning fokuserar på autofagi som är en naturlig process för nedbrytning av cellkomponenter. Målet är att ta reda på autofagis roll vid cancer – vilket skulle kunna öppna nya möjligheter för både diagnos och behandling.

 

Helin Vakifahmetoglu Norberg undersöker chaperon-medierad autofagi (CMA), som är en naturlig process för nedbrytning av cellkomponenter. I sitt forskningsprojekt vill hon fastställa vilka proteiner som specifikt bryts ner vid CMA, både normalt och vid sjukdomstillstånd.

 

CMA har visat sig vara en viktig komponent när sjukdomar som Parkinson och Alzheimers utvecklas. Helin vill undersöka vilken betydelse processen har vid cancer, och har redan visat att aktivering av CMA leder till att cancerceller dör medan normala celler överlever. Därför vill hon ta reda på om det går att aktivera CMA som en ny behandlingsstrategi.

Beviljade projektanslag

Alla anslag