<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

14 april, 2014 | Medicin

Lars Maegdefessel

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2014

Anslagsförvaltare

Karolinska Institutet

Anslagssumma

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Icke-kodande RNA vid hjärt- och kärlsjukdomar

Lars Maegdefessels forskning syftar till att ta fram nya strategier för att upptäcka och behandla hjärt- och kärlsjukdomar. Han använder ny kunskap om icke-kodande RNA för att förstå uppkomst av dessa sjukdomar, framför allt förträngning av halspulsådern och bråck på stora kroppspulsådern.

 

Vårt arbete syftar till att ta fram nya diagnostiska och terapeutiska strategier för att begränsa utveckling och konsekvens av dessa sjukdomar i allmänhet, samt förträngning av halspulsådern (främsta orsaken till stroke) och bråck på stora kroppspulsådern i synnerhet.

 

Nyligen har icke-kodande RNA med så kallad antisens-kapacitet fått mycket uppmärksamhet då de har visat sig kunna nedreglera geners uttryck på transkriptionell och post-transkriptionell nivå. Den hittills mest studerade icke-kodande underarten av RNA är mikroRNA. Denna tros finjustera translationell produktion av messengerRNA (mRNA) genom att antingen främja nedbrytning av mRNA eller hämma omvandling till protein.

 

Forskningsprojektet fokuserar på manipulering av uttrycket av icke-kodande RNA och betydelsen av detta för utveckling. Fokus ligger även på behandling av hjärt- och kärlsjukdomar för att kritiskt granska framtida terapeutiska strategier med avseende på klinisk och translationell genomförbarhet.

Beviljade projektanslag

Alla anslag