<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

14 april, 2014 | Medicin

Göran Karlsson

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2014

Anslagsförvaltare

Lunds universitet

Anslagssumma

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Sjuka leukemistamceller och friska blodstamceller

Molekylär analys av individuella blod- och leukemistamceller

 

Blodcellsproduktion innebär att en variation av celler med olika funktion utvecklas från ett litet antal blodstamceller i benmärgen. Denna egenskap utnyttjas i benmärgstransplantationer där endast stamcellerna kan återuppbygga ett förlorat blodsystem.

 

Precis som i det normala blodsystemet så är det några få leukemiska stamceller som står för produktionen av alla cancerceller i en leukemi och som självförnyas så att denna produktion bibehålls. Det är också de leukemiska stamcellerna som är ansvariga för metastaser och återfall efter behandling. För att bota svårbehandlad leukemi är det således viktigt att på ett effektivt och specifikt sätt kunna slå ut de leukemiska stamcellerna. Ett problem är att normala och leukemiska stamceller är mycket lika till utseendet och svåra att separera trots att de skiljer sig väsentligt i funktion och molekylär sammansättning från normala stamceller.

 

 

Forskningsprojektets målsättning är att använda varje cells unika molekylära sammansättning för att hitta specifika cellmarkörer för olika blod- och leukemistamceller. Detta skulle göra det möjligt att separera dem och studera hur de regleras och på så sätt identifiera vilka faktorer som är viktiga vid leukemi. Våra resultat ska bana väg för nya behandlingsmetoder som på ett specifikt sätt ska kunna slå ut leukemiska stamceller. På det här viset skulle också de patienter som drabbats av de svåraste formerna av leukemi kunna botas.

Beviljade projektanslag

Alla anslag