<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

13 april, 2015 | Medicin

Olaf Bergmann

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2015

Anslagsförvaltare

Karolinska Institutet

Anslagssumma

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Nybildning av hjärtmuskelceller

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Det är svårt för kroppen att nybilda hjärtmuskelceller, men kanske går det att förbättra denna förmåga. Olaf Bergmann kartlägger hur nybildning går till, med målet att lägga grunden till nya behandlingsmetoder.

 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. En hjärtinfarkt kan leda till att 25 procent av hjärtmuskelcellerna dör, vilket bland annat beror på att cellerna har en begränsad förmåga att nybildas. Men nyligen kunde Olaf Bergmanns forskargrupp visa att hjärtmuskelceller faktiskt nybildas under hela livet.

 

Nu undersöker Olaf Bergmann hur det går till när hjärtmuskelceller bildas. Han vill ta reda på vad som kännetecknar omsättningen av mitokondriellt DNA i sjuka och åldrande hjärtan. Sådant DNA finns i mitokondrierna, som kan sägas vara cellernas kraftstationer. Dessutom vill han identifiera nya molekyler som är viktiga för nybildning av hjärtmuskelceller.

 

Studierna kommer att öka förståelsen för hjärtats förmåga till läkning, och kan förhoppningsvis lägga grunden till nya behandlingsmetoder för hjärt- och kärlsjukdomar.

Beviljade projektanslag

Alla anslag