<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

13 april, 2015 | Medicin

Ning Xu Landén

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2015

Anslagsförvaltare

Karolinska Institutet

Anslagssumma

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Vilken betydelse har icke-kodande RNA vid sårläkning?

 

Att kroppens sårläkning fungerar är viktigt. Trots det vet vi väldigt lite om vad som händer när funktionen sätts ur spel. Ning Xu Landén studerar icke-kodande RNA – en viktig molekyl i alla våra celler – och deras roll vid sårläkning. Förhoppningen är att lägga grunden till nya läkemedel för svårläkta sår.

 

Förmågan att reparera skadad vävnad och läka sår är en grundläggande och viktig biologisk process. Om den inte fungerar uppstår kroniska sår. Ning Xu Landén undersöker vilken roll icke-kodande RNA har vid sårläkning. Dessa RNA, som är viktiga molekyler som finns i alla celler, är avgörande för hur våra gener styrs.

 

Fokus för forskningsprojektet är att utreda om två typer av icke-kodande RNA – mikroRNA och långa icke-kodande RNA – bildas i skadad hud hos friska försökspersoner vid olika faser av sårläkningen. Därefter kommer resultatet att jämföras med motsvarande processer i kroniska sår.

 

Förhoppningen är att forskningen ska bidra till utvecklingen av läkemedel för svårläkta sår.

Beviljade projektanslag

Alla anslag