<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

15 april, 2013 | Medicin

Fredrik Swartling

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2013

Anslagsförvaltare

Uppsala universitet

Anslagssumma

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Nya sätt att förstå hur hjärntumörer uppstår och hur de kan behandlas

MYCN tillhör en familj av MYC-proteiner som är inblandade i minst hälften av all typ av cancer. Vi studerar MYCN som är starkt kopplat till hjärntumörer hos barn och vuxna som har mycket dålig prognos. MYCN-proteinet behövs under hjärnans utveckling men proteinet har en mycket kort halveringstid och bryts därför snabbt ner i normala celler.

 

Forskningsprojektet har upptäckt hur MYCN undviker nedbrytning och genomgår stabilisering vid uppkomsten av hjärntumörer. Hos patienter med hjärntumör har vi identifierat mutationer (genetiska förändringar) i FBW7, ett enzym som styr stabiliseringen av MYCN.

 

Studien siktar på att först hitta den normala celltyp som dessa hjärntumörer uppstår ur. I olika modeller samt i tumörceller som odlas från patienter vill vi undersöka stabiliseringen av MYCN och identifiera andra proteiner som samverkar med MYCN i tumören. För att förhindra att hjärntumörer uppstår måste vi förstå vilka steg som krävs och i vilken ordning de uppträder.

 

Nyligen har studien identifierat två substanser som potentiellt kan användas i cancerbehandlingar. Den ena substansen hämmar själva regleringen av MYCN och den andra hämmar dess stabilisering. Forskningsprojektets förhoppning är att kunna förklara hur MYCN stabiliseras, visa hur MYCN driver tumörutveckling och se om de nyligen identifierade substanserna kan bli potentiella läkemedel i framtida behandlingar av dessa dödliga och svårbehandlade hjärntumörer.

Beviljade projektanslag

Alla anslag