<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

13 april, 2015 | Medicin

Maria Genander

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2015

Anslagsförvaltare

Karolinska Institutet

Anslagsgssumma

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Huden som modellsystem för normal vävnad och cancer

En människa drabbas av cancer när de processer som begränsar kroppens celldelning havererar. Maria Genander jämför proteiner i sjuka hudceller med samma proteiner i normala hudceller, för att öka förståelsen av förloppet. På sikt vill hon bidra till nya strategier för behandling av hudcancerpatienter.

 

Stamceller har till uppgift att generera alla typer av specialiserade celler i ett organ. Hudens stamceller gör till exempel så att huden kontinuerligt kan skapa nya hudceller och läka skador.

 

Cancer uppstår när de processer som reglerar och begränsar celldelning havererar. Det har dock visat sig att det finns stora likheter mellan dessa processer och hur normala stamceller styrs. Genom att studera en familj av proteiner som finns i både normala stamceller och tumörceller i huden vill Maria Genander kartlägga detta samband ytterligare.

 

Forskningsprojektet kommer att öka förståelsen för hur normala stamceller ersätter förlorade celler i huden – och hur mekanismen utnyttjas och förändras i cancerstamceller. Målet är att hitta nya strategier för behandling av hudcancer.

Beviljade projektanslag

Alla anslag