<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

9 april, 2012 | Medicin

François Lallemend

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2012

Anslagsförvaltare

Karolinska Institutet

Anslagssumma

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Sensoriska nervceller

Molekylära mekanismer som kontrollerar identiteten av olika sensoriska neuron och dess koppling till ryggmärgen

En av de fundamentala frågeställningarna inom utvecklingsbiologin är att förstå vilka mekanismer som kontrollerar identiteten hos enstaka neuroner och dessa nervcellers kontakt med andra celler. Sensoriska neuroner i det perifera nervsystemet, som överför information från en mängd olika stimuli till det centrala nervsystemet, är ett idealt modellsystem för att studera de mekanismer som leder fram till hur specifika nervcellstyper genereras och hur deras projektioner sker.

Projektet ämnar genom den senaste teknologin identifiera nyckelfaktorer som kontrollerar de molekylära, morfologiska och funktionella egenskaperna hos sensoriska neuron. Projektet kommer också att, som första grupp, karakterisera, anatomiskt och genetiskt, de olika grupper av sensoriska neuron som sammanlänkar enstaka armmuskler med det centrala nervsystemet. Detta är ett specifikt nätverk som reflekterar den kritiska responsen av sensorisk feedback för att koordinera rörelser. I det långa loppet kommer dessa studier att ge inblick i de fundamentala principer som är involverade i den korrekta formeringen av det nervsystemet. Studierna kommer även att leda till nya strategier för utformningen av mer effektiva smärtterapier samt främjandet av topografiskt specifik nervregeneration efter en ryggmärgsskada.

Ambitionen är att bidra med ny kunskap och att de egna publicerade studierna ska komma att bli några av de viktigaste referenserna inom området. En viktig aspekt i projektet är att att stödja de yngsta forskarna i gruppen genom handledning och stöd för utveckling, så att de ges möjligheter utveckla sin förmåga och sina färdigheter i att forska.

Beviljade projektanslag

Alla anslag