<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

11 april, 2016 | Medicin

Alexey Amunts

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2016

Anslagsförvaltare

Stockholms universitet

Anslagssumma

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Mitoribosomer och cancer

 

Cancerceller växer och delar på sig i en mycket snabbare takt än normala celler. För att uppehålla den snabba tillväxten så behöver cancerceller mer energi än vad en normal cell tillverkar. Därför kan lösningen på cancerns gåta finnas i de så kallade mitoribosomer som finns i cellens kraftverk – mitokondrierna. Målet för Alexey Amunts forskningsprojekt är att, genom att använda tekniken kryo-elektronmikroskopi, utvidga den mekaniska förståelsen av mitoribosomer på atomnivå för att kunna använda informationen till att utforma läkemedel för att stoppa cancercellers tillväxt.

 

Cancerceller växer och delar på sig i en mycket snabbare takt än normala celler. Det är denna snabba, oreglerade tillväxt som i slutändan leder till tumörer. För att uppehålla den snabba tillväxten så behöver cancerceller mer energi än vad en normal cell tillverkar. Därför är cancerceller mer beroende av sina kraftverk, mitokondrier, än en normal cell. Om detta beroende kan brytas så kan kanske cancercellers tillväxt saktas ner eller stoppas helt, men hur?

 

Nyckeln kan vara de så kallade mitoribosomer som finns i mitokondrierna. Mitoribosomer tillverkar protein som cellen behöver för att tillverka energi. Om mitoribosomerna hämmas så kan energiproduktionen stoppas. Att hämma ribosomer för att stoppa oreglerad tillväxt av celler är inte ett nytt koncept eftersom sextio procent av all antibiotika som vi använder idag verkar på bakteriella ribosomer. Men kan en liknande strategi fungera på mitoribosomer och cancerceller?

 

Forskare vid Science for Life Lab har nyligen utvecklat metoder för att utvinna de svåråtkomliga mitoribosomerna från mänskliga celler. De har lyckats med att i detalj åskådliggöra delar av mitoribosomerna. Detta resultat har uppnåtts genom framsteg inom tekniken kryo-elektronmikroskopi. Denna teknik vill man nu utveckla för snabb läkemedelsdesign. Målet för forskningsprojektet är att utvidga den mekaniska förståelsen av mitoribosomer på atomnivå, för att sedan använda denna information till att utforma läkemedel som specifikt agerar på mitoribosomer för att stoppa cancercellers tillväxt.

Beviljade projektanslag

Alla anslag