<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

8 april, 2014 | Medicin

Liv Eidsmo

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2014

Anslagsförvaltare

Karolinska Institutet

Anslagssumma

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Hudens lokala sjukdomsminne – ett nytt mål för framtida behandling av psoriasis och eksem

Liv Eidsmo forskar på varför hudinflammationer, som psoriasis och eksem, återkommer till samma plats på huden gång efter gång. Eidsmo undersöker vilka faktorer som aktiverar immunförsvarets långlivade T-celler, vilket gör att inflammationen återkommer på samma ställe, och provar metoder för att se om sjukdomsminnet kan behandlas bort.

 

Kroniska eller återkommande inflammatoriska hudsjukdomar såsom kontaktallergi och psoriasis leder till stort lidande för den enskilda patienten. Effektiv behandling ger temporär symtomfrihet men inflammationen återkommer inom tidigare områden efter avslutad behandling, vilket pekar mot att ett lokalt sjukdomsminne utvecklas under den aktiva inflammationsfasen. Vävnadsspecifika minnes-T-celler, så kallade TRM, har påvisats efter virusinfektioner i hud och bildar ett lokalt skydd mot återkommande infektion. Vi har visat att TRM kvarstannar i huden vid psoriasis och att dessa celler är redo att producera de sjukdomsdrivande cytokinerna efter upp till sex år av effektiv behandling. Det är möjligt att TRM kan utgöra ett lokalt sjukdomsminne och vi studerar hur TRM driver återkommande och kronisk inflammation i huden.

 

I detta forskningsprojekt undersöker vi vilka faktorer som aktiverar TRM och provar metoder för att se om lokala sjukdomsminnen kan behandlas bort. Vårt mål är att knyta ihop preklinisk kunskap med kliniska observationer och läkemedelsstudier för att nå ökad kunskap om basal vävnadsimmunolgi vid kronisk inflammation – kunskap som är av nytta både för hudpatienter och patienter med andra inflammatoriska vävnadssjukdomar.

Beviljade projektanslag

Alla anslag