<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

8 april, 2013 | Medicin

Anders Rosengren

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2013

Anslagsförvaltare

Göteborgs universitet

Anslagssumma

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Nya läkemedel mot typ 2-diabetes genom nätverksanalys

Över 250 miljoner människor har typ 2-diabetes. Sjukdomen ökar kraftigt och kommer att utgöra ett av de största globala hälsohoten framöver. Befintlig läkemedelsbehandling riktas enbart mot symptomen och inte mot de underliggande sjukdomsmekanismerna. Dess otillräcklighet visar sig genom allvarliga komplikationer, till exempel hjärtinfarkt, stroke, njursvikt och synpåverkan som drabbar åtskilliga patienter. Det finns därför ett mycket stort behov av nya läkemedel mot typ 2-diabetes för att förhindra sjukdomens svåra komplikationer och förbättra livssituationen för patienterna.

 

I detta forskningsprojekt används en ny strategi för att möjliggöra mer specifik behandling riktad mot de bakomliggande sjukdomsmekanismerna. Vi kommer att undersöka större nätverk av gener i stället för att studera en gen åt gången, vilket är det vanligaste idag. Nyligen har vi, genom att använda denna metod, identifierat två nya sjukdomsgener för typ 2-diabetes. Dessa båda gener kommer att studeras i detalj. Vi kommer även att undersöka patienter med typ 2-diabetes och kartlägga vilka gennätverk som ändras i relation till sjukdomsutvecklingen.

 

Målet är att identifiera nyckelgener i dessa gennätverk och detaljstudera dessa i laboratoriet för att finna nya angreppsmål för läkemedelsbehandling. Detta är ett nytt sätt att direkt koppla den kliniska sjukdomsutvecklingen till nätverksanalyser och cellstudier. På lång sikt är målet att återföra de allra mest intressanta fynden till patienterna genom kliniska prövningar.

 

Forskningsprojektet syftar till att bättre förstå folksjukdomar som typ 2-diabetes och har potentialen att leda till innovationer i form av nya målproteiner för behandling av diabetes. Visionen är att utveckla en plattform för tvärvetenskaplig diabetesforskning och en kreativ och utvecklande forskningsmiljö.

Beviljade projektanslag

Alla anslag