<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

9 april, 2012 | Medicin

Marie Lagerquist

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2012

Anslagsförvaltare

Göteborgs universitet

Anslagssumma

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Östrogen och benmassa

Minskad benmassa medför ökad risk för frakturer och därigenom ökad kostnad för samhället samt ökat lidande. Inflammation är associerad med ökad benförlust och därigenom ökad frakturrisk. Östrogen skyddar mot frakturer, men anses olämpligt som läkemedel mot låg benmassa på grund av allvarliga bieffekter.

 

Målet med projektet är att karaktärisera mekanismen bakom östrogenets benskyddande effekter för att därigenom underlätta utvecklingen av nya ”östrogenlika” läkemedel som saknar de negativa bieffekterna. Projektet kommer att utveckla och använda nya transgena musmodeller för att bestämma betydelsen av olika delar av östrogenreceptorn för de benskyddande effekterna, samt utreda vilken celltyp som medierar dessa effekter. Vårt viktiga vetenskapliga fynd att östrogensignalering i nervsystemet påverkar benmassan kommer att utredas vidare genom att östrogensignalering slås ut specifikt i utvalda delar av hjärnan med hjälp av virala vektorer.

 

Ökad kunskap och förståelse för hur östrogen skyddar mot inflammationsmedierad benförlust kan underlätta utvecklingen av nya behandlingsalternativ. Forskningen bedrivs vid Centrum för ben- och artritforskning, där forskare som arbetar för att förebygga, diagnostisera samt behandla benskörhet och ledgångsreumatism är samlade. Målet är är att bedriva högklassig, kliniskt relevant forskning som kan bidra till utvecklingen av nya läkemedel mot benförlust orsakad av ökad inflammation. Det är också viktigt att bidra till utbildningen av nya forskare i gruppen som har möjlighet att bli framtida forskningsledare.

Beviljade projektanslag

Alla anslag