<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

3 april, 2023 | Rättsvetenskap

Agnes Hellner

Ragnar Söderberg post doc-anslag 2022

Anslagsförvaltare

Stockholms universitet

Anslagssumma

1 770 000 kr

Projektsammanfattning

 

Hur ska klimatfrågor prövas i domstol i framtiden?

 

Agnes Hellner är lektor i processrätt vid Juridicum på Stockholms universitet. Agnes  forskningsprojektet ”Fördelning av institutionellt ansvar för begränsning av klimatförändringar i Norden” ska undersöka vilken roll domstolar kan spela i relation till förändringarna i klimatet. Hon ska också titta på i vilken utsträckning ansvaret för att genomföra åtgärder för att begränsa förändringar i klimatet vilar på lagstiftaren. I projektet jämförs lagstiftningen i Sverige, Norge och Finland för att hitta likheter och skillnader.

 

– När samhället står inför nya och grundläggande utmaningar, som exempelvis klimatför- ändringar, aktualiseras nya frågor som måste hanteras av både lagstiftande församlingar och domstolar. Och institutionella roller kan behöva tänkas igenom på nytt. Det är avgörande att det finns en förståelse av olika institutionella aktörers mandat och funktion i förhållande till klimaträttsliga skyldigheter. Det är grundläggande i en rättsstat, menar Agnes.

 

Fotograf: Tobias Björkgren

Beviljade projektanslag

Alla anslag