<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

21 januari, 2024 | Rättsvetenskap

Elisabeth Ahlinder och Åsa Örnberg

Ragnar Söderberg projektanslag inom rättsvetenskap 2023.

Åsa Örnberg och Elisabeth Ahlinder.

Anslagsförvaltare

Stockholms universitet

Anslagssumma

4 815 000 kr

Projektsammanfattning

Studerar om konflikter och motsättningar i viltförvaltningen beror på brister i lagstiftningen.

Det råder delade meningar om hur förvaltningen av klövviltsstammen i Sverige bör ske, med potentiella intressekonflikter mellan bl.a. skogsägare, jägare och jordbrukare. I projektet “Managing conflicts within in the wild ungulate legal framework” kommer forskarna att studera vilken roll det juridiska ramverket spelar för sådana motsättningar och intressekonflikter.

 

Viltförvaltningen styrs av ramverk både nationellt och på EU-nivå. Genom att studera dessa i detalj vill forskarna undersöka om nuvarande ramverk är tillräcklig för att undvika och förebygga konflikter mellan olika intressenter. Och om så inte är fallet, hur ett mer funktionellt juridiskt ramverk  implementeras för att främja samarbete i stället för konflikter.

 

Elisabeth och Åsa är båda universitetslektorer vid juridiska institutionen på Stockholms universitet.

 

Fotograf: Tobias Björkgren

Beviljade projektanslag

Alla anslag