<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

21 januari, 2024 | Rättsvetenskap

Linnea Wegerstad

Ragnar Söderberg projektanslag inom rättsvetenskap 2023.

Anslagsförvaltare

Lunds universitet

Anslagssumma

1 946 000 kr

Projektsammanfattning

Studerar hur domare beslutar om vilken påföljd som den dömda ska få

I projektet “Understanding sentencing – proportionality, conformity and sources of law in judicial decision-making” kommer Linnea att undersöka hur domare i svenska domstolar gör när de bestämmer vilken påföljd som en dömd ska få. På så vis vill Linnea öka kunskapen om vilka faktorer som vägs in i bedömningen, vilka kunskapskällor som domarna använder och hur de går tillväga för att nå ett beslut.

 

Inom ramen för forskningsprojektet kommer Linnea att delta vid rättegångar, detaljstudera skrivna domar och även intervjua domare. Målet är att få en fördjupad kunskap om hur bedömningen av brott sker i svenska domstolar. Sådan kunskap är till nytta för såväl yrkesverksamma jurister som studenter och forskare inom rättsvetenskap.

 

Linnea är universitetslektor vid juridiska institutionen på Lunds universitet.

 

Fotograf: Tobias Björkgren

Beviljade projektanslag

Alla anslag