<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

3 april, 2023 | Rättsvetenskap

Johanna Chamberlain

Ragnar Söderberg post doc-anslag 2022

Anslagsförvaltare

Uppsala universitet

Anslagssumma

1 600 000 kr

Projektsammanfattning

Påverkar samhällsdebatten kring miljöfrågor genom skadeståndsrätt

 

Johanna Chamberlain är doktor i juridik med inriktning på skadeståndsrätt. I projektet, ”Skadeståndsrättsliga utmaningar vid miljöskador – exemplet PFAS-föroreningar”, finns processer som väcker frågor i hela skadeståndsrättens problemkomplex. Till exempel krav på orsakssamband, där det är svårt att visa att ett visst agerade har lett till skadan. Det är ofta många olika aktörer i PFAS-mål och därför komplicerat att visa på en händelsekedja lång bak i tiden.

 

– Vanligt i den här typen av mål är ju att man inte kan veta vilka negativa hälsoeffekter olika miljöskandaler kan ge i framtiden. Här finns stora möjligheter att kartlägga det som är oklart  på området och hitta nya vägar till lösningar framåt. Det ger mig en möjlighet att vara med och påverka olika samhällsfrågor och driva debatt kring dessa, konstaterar Johanna.

 

Fotograf: Tobias Björkgren

Beviljade projektanslag

Alla anslag