<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

15 april, 2019 | Rättsvetenskap

Marja-Liisa Öberg

Ragnar Söderberg Project in Law, 2018

Anslagsförvaltare

Örebro universitet

Anslagssumma

1 952 344 kr

Projektsammanfattning

Tredje länders inflytande på Europeiska unionens lagstiftningsprocess: aktörer, modaliteter, syften och effekter på autonomin av unionens rättsordning

Normexport är ett verktyg som används regelbundet av unionen i dess relationer med tredje länder. Europeiska unionens normativa makt har återigen inträtt i rampljuset mot bakgrund av Brexit samt de pågående förhandlingarna av det Transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) mellan unionen och USA. Unionens växande normativa inflytande medför samtidigt tredje länders ökade påverkan på unionens beslutsprocesser. Den praktiska erfarenheten från normexport inom EES, den bilaterala relationen mellan unionen och Schweiz, anslutningsprocessen och bilaterala frihandelsavtal som TTIP visar ett betydande informellt inflytande för tredje länder på unionens lagstiftningsprocess. Samtidigt har skyddet för unionens autonomi ifråga om beslutsfattande inneburit att normexporten formellt betraktats som en linjär process från unionen till tredje länder som en mottagare av EU:s regelverk, acquis.

 

Detta projekt syftar till att utforska tredje länders faktiska inflytande på unionens beslutsprocess genom att identifiera och kategorisera det samt att undersöka friktionen mellan ett sådant inflytande och unionens beslutsautonomi. Projektet förväntas ge betydande teoretiska och praktiska insikter i det normativa samspelet mellan tredje länder och unionen samt ett innovativt bidrag till debatten om unionens demokratiska legitimitet.

Beviljade projektanslag

Alla anslag