<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

14 april, 2020 | Rättsvetenskap

Michaela Ribbing

Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2020

Anslagsförvaltare

Stockholms universitet

Anslagssumma

1 406 954 kr

Projektsammanfattning

Vilken lag gäller?

Jur. dr Michaela Ribbing är forskare och lärare med offentlig rätt som specialitet. I sitt forskningsprojekt ämnar hon reda ut oklarheten kring vilken lag som ska tillämpas när lagstiftning förändras mitt under ett pågående mål vid svenska förvaltningsdomstolar*. Ofta saknas övergångsbestämmelser och därmed vägledning kring vilken lag som är tillämplig i dessa fall – detta då den materiella förvaltningsrätten till stor del präglas av politiska beslut vilket innebär att lagstiftningen frekvent ändras.

 

*Förvaltningsdomstolarna består av förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen samt migrationsdomstolarna. Här avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter samt tvister mellan företag och myndigheter. Det är exempelvis till förvaltningsrätten det går att överklaga ett myndighetsbeslut från Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst. (källa: www.domstol.se)

Beviljade projektanslag

Alla anslag