<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

3 april, 2018 | Rättsvetenskap

Mosa Sayed

Ragnar Söderberg Project in Law, 2018

Anslagsförvaltare

Uppsala universitet

Anslagssumma

3 504 610 kr

Projektsammanfattning

Religiösa skilsmässor i en sekulär rättslig kontext. Om familjelivets mångfald och muslimska samfunds roll vid äktenskaps upplösning

 

Forskningsprojektet kommer att med utgångspunkt verksamheten i ett antal islamiska församlingar studera församlingarnas roll vid äktenskaps upplösning genom religiösa skilsmässor. Hur påverkas parterna och deras rättigheter av det religiösa förfarandet som ofta genomgås parallellt med förfarandet vid svenska myndigheter? Vilken funktion fyller de religiösa institutionerna i denna svårnavigerade juridiska kontext av religiösa normer som verkar i ett sekulärt juridiskt sammanhang med transnationella familjebildningar? Frågorna har en viktig men föga uppmärksammad juridisk dimension. Många grundläggande principer i svensk rätt gör sig gällande; minoritetsskydd, religionsfrihet, föreningsfrihet, rätt till familjeliv samt jämställdhet mellan kvinnor och män.

 

Projektet förenar rätts- och kulturvetenskap. Det innebär att praktiken med religiösa skilsmässor kommer att analyseras mot bakgrund av svenska juridiska regelverk, men också mot ett kvalitativt empiriskt material bestående av intervjuer med företrädare för islamiska församlingar i Sverige och individer som valt att göra bruk av ett religiöst skilsmässoförfarande. Resultaten bedöms kunna berika vår förståelse om den religiösa mångfaldens utmaningar i en familjerättslig kontext, i Sverige, Europa i stort samt parternas ursprungsländer.

Beviljade projektanslag

Alla anslag