<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

1 mars, 2020 | Rättsvetenskap

Katja de Vries

Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2020

Photo: Courtesy of Katja de Vries.

Anslagsförvaltare

Uppsala universitet

Projektsammanfattning

“CreAI: Co-existing with creative Artificial Intelligence within the limits of EU law. Data protection, intellectual property, freedom of expression and cybercrime.”

 

Jur. dr Katja de Vries forskar kring vår samexistens med Artificiell Intelligens (AI). I takt med det senaste decenniets digitala utveckling har AI använts för att avancera bild- och taligenkänningsfunktioner i smartphones, hjälpmedel för läkare att urskilja cancerformer, eller för att driva riktade annonser på sociala medier. Om klassificerande AI kan sortera eller särskilja data — säg en Picasso från en Matisse — exemplifierar De Vries hur den nya kreativa AI:n kan tillämpas i syfte att generera helt ny data, till exempel en övertygande imitation av en konstnärs verk. Inom ramen för EU-rätten undersöker De Vries implikationerna av tekniken med beröringspunkter från cyberbrott och immaterialrätt till dataskydd och yttrandefrihet.

Beviljade projektanslag

Alla anslag