<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

3 april, 2018 | Rättsvetenskap

Erik Björling

Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2018

Anslagsförvaltare

Göteborgs universitet

Anslagssumma

1 419 650 kr

Projektsammanfattning

Rättskipning online: alternativ tvistlösning för konsumenttvister i ett digitalt Europa

 

Inom europeisk konsumenträtt har, sedan ett antal år tillbaka, kommissionen arbetat aktivt med att tvistlösning i konsumentmål ska hanteras genom alternativa tvistlösningsformat. Ledorden är enkelhet, proportionalitet, rättvisa och effektivitet och formen är Alternative Dispute Resolution (ADR). Alternativ tvistlösning för konsumenter inom EU består av en uppsjö av olika varianter; ombudsmän, medlingsorgan, reklamationsnämnder etc. Tanken är att dessa tvistlösningsorgan ska vara tillgängliga på internet genom olika typer av onlineförfaranden. Ett växande, och än så länge relativt outforskat, fenomen i Europa utgörs av Online Dispute Resolution (ODR).

 

Projektets syfte är att undersöka ODR i förhållande till ett antal områden som alla kan sägas präglas av rättsvetenskapliga kunskapsluckor. Områdena har benämnts 1) jurisdiktion i ett digitalt Europa, 2) teknologi som tvistlösningsverktyg 3) polycentrisk tvistlösning och 4) förskjutningar i processrättens syfte och funktion till följd av ODR.

 

De fyra områdena kommer att studeras utifrån ett brett perspektiv på rättskipningsinstitutioner. Förutom de rättsregler som bygger upp förfarandet kommer därutöver det institutionella ramverket och den samhälleliga kontext som tvistlösningsförfarandet är inbäddat i att studeras.

Beviljade projektanslag

Alla anslag