<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

8 april, 2015 | Rättsvetenskap

Eric Bylander

Ragnar Söderberg Project in Law, 2015

Foto: Mikael Wallerstedt / Uppsala universitet

Anslagsförvaltare

Uppsala universitet

Anslagssumma

2 816 665 kr

Projektsammanfattning

Prövningstillstånd i de högsta domstolarna – En rättsvetenskaplig studie

Prövningstillstånd (pt) innebär att en högre domstol (t ex Högsta domstolen) beslutar att ett dit överklagat avgörande ska överprövas. Krav på pt är ett sätt att se till att de högre domstolarna kan fokusera på avgöranden som verkar vara felaktiga eller fall som kan vara vägledande i andra fall. Beslut om pt grundar sig på en förenklad förhandsbedömning och motiveras endast på ett standardiserat sätt. Därför är det svårt för den som ska ansöka om pt att veta hur ansökan på bästa sätt ska utformas. Det gör det också svårare för domstolarna att ta intryck av sina egna tidigare avgöranden om pt och för andra intressenter (t ex lagstiftaren) att bedöma hur reglerna om pt fungerar.

 

De centrala frågorna i projektet är: Hur fungerar systemet med pt i de högsta svenska domstolarna jämfört med hur det är tänkt att fungera och hur kan man göra så att olika syften med detta uppfylls på bästa sätt? Fastän dessa frågor är viktiga finns det väldigt lite forskning kring dem. En god grund för projektet finns dock i ett snart avslutat Ragnar Söderberg-projekt om pt i mellaninstanserna hovrätt och kammarrätt.

 

En viktig del av projektet är att jämföra de olika högsta instanserna i Sverige med varandra inbördes och med mellaninstanserna. Internationella motsvarigheter kommer också att uppmärksammas. Projektet är främst processrättsligt men berör många olika rättsområden; därmed är det av övergripande rättsvetenskaplig betydelse.

Beviljade projektanslag

Alla anslag