<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

4 mars, 2020 | Rättsvetenskap

Caroline Johansson

Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2020

Anslagsförvaltare

Uppsala universitet

Projektsammanfattning

Konkurrerande arbetsmarknadsorganisationer – Ett komparativt projekt om arbetsmarknadens parters representativitet i Norden.

 

Caroline Johansson undersöker hur väl den svenska arbetsrätten fungerar i sektorer med konkurrerande arbetsmarknadsorganisationer – såsom i den uppmärksammade konflikten mellan två arbetstagarorganisationer i Göteborgs hamn. Hur löser man problem som uppstår när det inte är lagreglerat vilken organisation som organiserar vilka yrkesgrupper eller sektorer?

Beviljade projektanslag

Alla anslag