<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

10 april, 2017 | Rättsvetenskap

Marco Claudio Corradi

Ragnar Söderberg Project in Law, 2017

Projektsammanfattning

En kvantitativ och kvalitativ analys av konkurrenshämmande effekter av icke-kontrollerande finansiella innehav

Projektet behandlar de konkurrensbegränsande effekterna av non-controlling financial holdings i Sverige och i EU. Det fokuserar såväl på (1) bolags horisontella och vertikala finansiella innehav som (2) investeringsfonders horisontella aktieinnehav – dvs investeringar i flera företag som är verksamma på samma marknad (portföljstrategi). Om ett företag har investerat i en konkurrent, kan agerandet hämma intresset att föra priskrig. I själva verket sker ofta en avvägning mellan de fördelar ett priskrig kan ge (ökade marknadsandelar) och dess ekonomiska konsekvenser (förlust i värdet av kapitalinnehavet hos en konkurrent). Ett företag kan också använda dess minoritetsaktieägares rättigheter för påverkan.

 

Investeringsfondernas horisontella ägande kan – tillsammans med bolagsstyrningsstrategier som syftar till att belöna marknadsläget – också verka konkurrenshämmande. Projektet syftar till (1) empirisk forskning avseende minoritetsinnehav i företag och investeringsfonder (svenska och från andra EU-länder); (2) kvalitativ forskning om minoritetsaktieägares rättigheter i Sverige och i EU, (3) en integrerad utvärdering (konkurrensrätt, bolagsstyrning, finansmarknadsrätt) av de konkurrensbegränsande effekterna av non-controlling financial holdings i Sverige och i EU, baserad på både kvalitativa och kvantitativa parametrar.

Beviljade projektanslag

Alla anslag