<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

1 april, 2022 | Ekonomi

The long run effects of returnees from the emigration to America on Swedish entrepreneurship, 2023

2017

Projektsammanfattning

Jur. dr Michaela Ribbing är forskare och lärare med offentlig rätt 
som specialitet. I sitt forskningsprojekt ämnar hon reda ut 
oklarheten kring vilken lag som ska tillämpas när lagstiftning 
förändras mitt under ett pågående mål vid svenska 
förvaltningsdomstolar*. Ofta saknas övergångsbestämmelser 
och därmed vägledning kring vilken lag som är tillämplig i 
dessa fall – detta då den materiella förvaltningsrätten till 
stor del präglas av politiska beslut vilket innebär att 
lagstiftningen frekvent ändras.

*Förvaltningsdomstolarna består av förvaltningsrätten, 
kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen samt 
migrationsdomstolarna. Här avgör tvister mellan enskilda 
personer och myndigheter samt tvister mellan företag och 
myndigheter. Det är exempelvis till förvaltningsrätten det 
går att överklaga ett myndighetsbeslut från Försäkringskassan, 
Skatteverket eller kommunens socialtjänst. (källa: www.domstol.se)

Vår forskning

Emigrationen till Amerika ledde till att 1,4 miljoner svenskar 
lämnade sitt hemland, men 200 000 återvände. Detta projekt 
ställer frågan: Hur påverkades svenskt entreprenörskap av dessa återvändare och var?

Fallstudier tyder på att återvändande uppfinnare och entreprenörer har haft stort inflytande på det 
svenska samhället, men systematisk information fattas om a) var återvändare slog sig ner, b) det 
entreprenörskap de ägnade sig åt och c) hur de påverkade entreprenörskapet dit de återvände. För 
att undersöka detta skapar vi ett nytt datamaterial som länkar emigrant- och immigrantdata med 
befolkningsregister, data över yrken, uppfinnare, liksom uppgifter över företagare på individ- 
och församlingsnivå. Detta gör att vi kan värdera hur återvändare förändrade de lokala näringslivsstrukturerna 
genom en kombination av statistisk analys av regional fördelning av entreprenörskap och analyser av ärvt 
entreprenörskapsbeteende genom släktforskningsinformation.

Vår forskning ger vägledning för den teoribildning som undersöker varför entreprenörskap tenderar att vara 
regionalt beständig och om sådan spårbundenhet kan ändras genom chocker som leder till folkomflyttningar. 
Projektet bidrar därför till förståelsen av hur fattiga jordbrukssamhällen kan genomgå en omvandling mot 
industrisamhällen och modern ekonomisk tillväxt. Detta är relevant för vår förståelse av internationella 
migrationsflöden som en potentiell kanal för att påverka entreprenörskap långsiktigt.

Beviljade projektanslag

Alla anslag